Zadania Łużyckiego Centrum Rozwoju

Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu jest jednostką budżetową podległą Burmistrzowi Miasta Lubań i realizuje zadania określone w statucie przyjętym uchwałą Nr XL/299/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 29 listopada 2005 r. Biuro Łużyckiego Centrum Rozwoju czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.
Głównymi zadaniami ŁCR są:

 • organizowanie odpłatnych kursów, szkoleń, konferencji podnoszących kwalifikacje,
 • podejmowanie i umacnianie inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych służących rozwojowi miasta,
 • łagodzenie skutków bezrobocia,
 • organizowanie dochodowych imprez kulturalno - rozrywkowych i rekreacyjnych,
 • wynajmowanie sali konferencyjnej, budynków i lokali w powierzonych nieruchomościach,
 • prowadzenie usług biurowych i doradztwa zawodowego,
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • podejmowanie działań promocyjnych miasta,
 • prowadzenie sprzedaży materiałów promujących miasto i okolice (materiały wydawnicze mapy, książki i porcelana),
 • informowanie nt. możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy i programów unijnych, finansowania przedsięwzięć z funduszy unijnych dla samorządów i podmiotów gospodarczych,
 • prowadzenie współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz wzmacnianie wymiany gospodarczej,
 • pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości.

Dodatkowo ŁCR zajmuje się również:

 • organizowanie wystaw artystycznych, gospodarczych i rzemieślniczych,
 • łagodzenie skutków bezrobocia,
 • prowadzenie współpracy transgranicznej z ośrodkami regionalnymi,
 • pomoc w nawiązywaniu współpracy transgranicznej wśród podmiotów gospodarczych,
 • wynajmowanie powierzchni wystawienniczej na pasażu na okolicznościowe imprezy, wystawy i spotkania.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer